Jakich materiałów potrzebuje agencja reklamowa, aby rozpocząć prace nad stroną internetową?

Agencja reklamowa potrzebuje wielu informacji od klienta, aby rozpocząć pracę nad stroną internetową. Poniżej przedstawiam listę materiałów, które powinny zostać dostarczone agencji, aby umożliwić jej skuteczne stworzenie strony internetowej.

I. Podstawowe informacje

Aby agencja reklamowa mogła rozpocząć projektowanie strony internetowej, potrzebuje podstawowych informacji na temat działalności klienta. Wśród nich znajdują się:

 1. Nazwa firmy – agencja reklamowa potrzebuje nazwy firmy, aby umieścić ją na stronie internetowej i ustalić domenę internetową.
 2. Branża – informacje na temat branży, w której działa klient, są niezbędne, aby agencja mogła dostosować wygląd strony internetowej do potrzeb klienta i rynku.
 3. Cele strony internetowej – agencja reklamowa musi poznać cele, jakie ma spełnić strona internetowa, aby w pełni zrozumieć potrzeby klienta. Czy strona ma służyć promocji produktów, zbieraniu danych kontaktowych czy udzielaniu informacji o firmie?

II. Treści

Kolejnym ważnym elementem, który powinien zostać dostarczony agencji reklamowej, są treści, które mają zostać zamieszczone na stronie internetowej. Wśród nich znajdują się:

 1. Teksty – agencja potrzebuje tekstów, które zostaną umieszczone na stronie internetowej. Teksty te powinny być napisane w sposób klarowny i przystępny, a jednocześnie dostosowane do branży, w której działa klient.
 2. Zdjęcia – zdjęcia, grafiki i multimedia są kluczowe dla każdej strony internetowej. Agencja reklamowa potrzebuje dostarczonych przez klienta zdjęć, które będą pasowały do wyglądu strony i jej treści.
 3. Logo – logo firmy to jeden z najważniejszych elementów identyfikacji wizualnej, dlatego agencja potrzebuje pliku z logo, aby wkomponować je w wygląd strony internetowej.

III. Wytyczne projektowe

Aby agencja reklamowa mogła stworzyć stronę internetową, potrzebuje wytycznych projektowych. Wśród nich znajdują się:

 1. Wygląd strony – klient powinien dostarczyć agencji reklamowej informacje na temat preferowanego stylu, kolorów i ogólnego wyglądu strony internetowej.
 2. Struktura – agencja potrzebuje wytycznych dotyczących struktury strony internetowej. Jakie elementy mają się na niej znaleźć i jak mają ze sobą współgrać?

IV. Inne

Oprócz wymienionych wyżej materiałów, agencja reklamowa może potrzebować również innych informacji lub plików, które pomogą w stworzeniu strony internetowej. Wśród nich znajdują się:

 1. Kontakty – agencja reklamowa potrzebuje kontaktów klienta, takich jak adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, aby umieścić je na stronie internetowej.
 2. Wymagania techniczne – jeśli klient ma specjalne wymagania techniczne dotyczące strony internetowej, takie jak integracja z innymi narzędziami lub systemami, agencja reklamowa musi o nich wiedzieć.
 3. Dostęp do serwera – agencja reklamowa potrzebuje dostępu do serwera, aby móc wdrożyć stronę internetową.

Podsumowanie

Przygotowanie materiałów potrzebnych do stworzenia strony internetowej to kluczowy etap w projekcie. Agencja reklamowa potrzebuje od klienta podstawowych informacji o firmie i celach strony, treści takie jak teksty, zdjęcia i logo, wytycznych projektowych dotyczących wyglądu i struktury strony oraz innych informacji, takich jak kontakty i wymagania techniczne. Dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów wraz z jasnymi wytycznymi dla agencji pozwoli na stworzenie funkcjonalnej i atrakcyjnej strony internetowej, która przyciągnie uwagę klientów i przyczyni się do wzrostu biznesu.